Jakost vody v nádrži Orlík můžete zjistit na stránkách Povodí Vltavy.

Odkaz na přehled stavu všech nádrží je zde.

Samotná data o Orlíku pak zde.

V grafech jsou pro srovnání také data o loňském roce.