Návštěvníci využívají několika sociálních zařízení rozmístěných v různých částech kempu. Všechna sociální zařízení prošla v posledních letech rekonstrukcí, některá byla postavena zcela nově.

 

TIP: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU NA  MAPĚ POD FOTOGALERIÍ VYZNAČENA ČERNÝMI IKONAMI SPRCHY A WC.

 camp