Náš kemp nabízí 49 míst v horní části a 44 v dolní části určených pro trvalé umístění karavanu nebo obytného vozu. Tyto místa jsou rozděleny do cenových kategorií dle velikosti a umístění, kdy každé má své jednoznačné označení. Mapa s polohou jednotlivých CRM je níže. Každý uživatel CRM je povinen se řídit táborovým řádem, kde je také informace o způsobu platby za místo a elektrickou energii. Od sezóny 2021 má také každé místo přiděleno svůj variabilní symbol, pod kterým je nutné zadat platbu na náš účet. Seznam všech CRM s přiřazeným variabilním symbolem a kategorií je zde. CRM se pronajímají vždy od 1.1. do 31.12. daného roku, pokud nedojde ze strany autokempu (nebo pronajímatele) v daném roce k vypovězení, tak se pronánejm prodlužuje na další rok.

INFORMACE: Aktuálně jsou všechna CRM obsazena a nové místa neplánujeme!

Poplatek za užívání celoročního rekreačního místa pro rok 2021 činí:

  • kategorie č. 1: 12000,- Kč ročně do 40 m2 užívaného pozemku,
  • kategorie č. 2: 14000,- Kč ročně od 40 do 80 m2 užívaného pozemku,
  • kategorie č. 3: 16000,- Kč ročně od 80 do 120 m2 užívaného pozemku,
  • kategorie č. 4: nad 120 m2 : 16000,- Kč ročně + 50 Kč/m2 /rok za každý m2 nad 120 m2,

Do používané plochy se započítavá také plocha pro 2 vozidla, které jsou zahrnuty v ceně CRM. Platbu proveďte prosím do 30.8.2021 na účet společnosti Velký Vír spol. s r.o., číslo účtu: 862502557/2010 - POZOR nové číslo účtu. Vyplňte prosím korektně váš přidělený variabilní symbol (např. 1010101), do zprávy pro příjemce můžete pro kontrolu uvést označení svého rekreačního místa (např. „H-A-R1-M1“).

 Horní část (kliknutím zvětšíte)      Dolní část (kliknutím zvětšíte)
 Mapka horni    Mapka dolni